Zmiana lub rezygnacja z terminu egzaminu

Możesz złożyć rezygnację z egzaminu. Podstawą prawną tego jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stasowanych w tych sprawach. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232).

Zrezygnować możesz zarówno z egzaminu teoretycznego z testów na prawo jazdy jak i praktycznego.


WORD Radom: formularz rezygnacji z egzaminu

Warunki złożenia rezygnacji

  1. Rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć nie później niż dwa dni przed jego terminem.
  2. Rezygnacja z egzaminu wymaga formy pisemnej. Stosowny wniosek możesz złożyć na stronie WORD Radom, za pomocą tego formularza
  3. Wnioski o rezygnację z egzaminu załatwiane są na bieżąco, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
  4. W polu UWAGI formularza możesz wpisać proponowany nowy termin egzaminu na prawo jazdy

 

 

Image: