Jak wyglądają testy na prawo jazdy? Wszystkie niezbędne informacje

Pamiętaj, że baza pytań na prawo jazdy jest oficjalna i dostępna dla każdego na stronie Ministerstwa Infrastruktuy i Budownictwa. Resort publikuje całą bazę, bez podziału na poszczególne kategorie. Nie są też publikowane prawidłowe odpowiedzi do poszczególnych pytań egzaminacyjnych

Ile pytań wchodzi w skład bazy?

Baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy liczy 2661 pytań. To oczywiście liczba wszystich pytań stosowanych w testach na prawo jazdywszyskich kategorii, co oznacza, że na najpopulatniejszą kategorię B prawa jazdy przypada znacznie mniej pytań.

Testy na prawo jazdy: pełna oficjalna pula pytań na prawo jazdy

testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy zdamyto.com

 

Czy w testach na prawo jazdy będą nowe pytania?

W 2016 roku testy na prawo jazdy zostaną wzbogacone o nowe pytania. Baza obowiązująca w 2017 roku będzie zawierać więc nowe pytania. Ministerstwo planuje dodać 441 nowych pytań. W pierwszej kolejności nowe pytania zostaną opublikowane na stronieMinisterstwa Infrastruktury i Budownictwa, później trafią do WORD-ów. Nowe pytania na prawo jazdy zostaną też dodane do puli zdamyto.com.

Jak długo trwa test na prawo jazdy?

Egzamin teoretyczny trwa maksymalnie 25 minut

Testy na prawo jazdy: jakie są pytania?

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej

20 pytań z wiedzy podstawowej 

10 pytań o wysokim znaczeniu dla brd

3 pkt.

TAK / NIE

25`

6 pytań o średnim znaczeniu dla brd 

2 pkt.

4 pytania o niskim znaczeniu dla brd 

1 pkt.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej

6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd

3 pkt.

A/ B/ C

4 pytań o średnim znaczeniu dla brd 

2 pkt.

2 pytania o niskim znaczeniu dla brd 

1 pkt.

 

W zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego pytania w teście na prawo jazdy punktowane są 1, 2 lub 3 punktami. Brak odpowiedzi na pytanie skutkuje przyznaniem 0 pkt.

Pamiętaj, że:

 • w pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź,
 • nie możesz cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz, i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

Z jakich pytań składa się test na prawo jazdy?

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi,
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi,
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Ile punktów na zaliczenie testu?

Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych

Pamiętaj o zabraniu na egzamin dokumentu tożsamości!

Obecnie cała oficjalna baza pytań egzaminacyjnych jest JAWNA! Każde pytanie jakie możesz spotkać na egzaminie masz w testach na prawo jazdy ZdamyTo. Dzięki statystykom doskonale wiesz czy udało Ci się poznać 100% pytań przed egzaminem państwowym.

Image: