Nowe pytania w testach na prawo jazdy coraz bliżej?

Ministerstwo infrastruktury jeszcze w tamtym roku zapowiadało dodanie do testów na prawo jazdy nowych pytań. Na przeszkodzie stanęło prawo drogowe, które musiało zostać zmienione. Teraz ma się to zmienić.

Przedstawiciel resortu infrastruktury jeszcze w tamtym roku przyznał:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Rządowe prace nad zmianą kodeksu drogowego przewidującego wprowadzenie korytarzy życia przyśpieszyły. 

Szymon Huptyś rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury powiedział, że:

Projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczący wprowadzenia rozwiązań regulujących zasady tworzenia i funkcjonowania korytarzy życia, został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. O szczegółach proponowanych rozwiązań będziemy mogli poinformować na dalszych etapach procedury legislacyjnej.

Całkiem więc możliwe, że testy na prawo jazdy zostaną poszerzone o nowe pytania z pierwszej pomocy, a odnoszące się właśnie do korytarzy życia.

Image: