Jak zaliczyć parkowanie na egzaminie?

Testy na prawo jazdy to jeszcze nie wszystko. Zaliczyć musisz jeszcze jeden poziom wtajemniczenia - egzamin praktyczny podczas którego musisz wykonać prosty manewr parkowania.

O ile przepisy egzaminacyjne mówią jak należy przeprowadzić parkowanie, a także kiedy jest ono zaliczone, niewielu zdających egzamin praktyczny na prawo jazdy zdaje sonie sprawę z twego, że parkowanie wcale nie kończy się… zaparkowaniem. Z pola parkingowego trzeba przecież wyjechać! I tu często zaczynają się schody, bowiem całkiem sporo egzaminów oblewanych jest na „parkowaniu”, ale już po jego wykonaniu.

Jak nie oblać parkowania?

Musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  1. Wyjeżdżając z parkowania czasem jesteś włączającym się do ruchu (w zależności od miejsca wykonywania tego manewru), z wszystkimi jego konsekwencjami.
  2. Cofając masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu.
  3. Zamiar zmiany kierunku jazdy dotyczy zarówno podczas jazdy do przodu jak i do tyłu.
  4. Na egzaminie tylko jeden rodzaj parkowania wykonujesz tyłem – parkowanie równoległe.
  5. Jeśli podczas cofania nie możesz zapewnić sobie dostatecznej widoczności, poproś egzaminatora o pomoc. To nie twój przywilej ani grzeczność ze strony egzaminatora, a Twój obowiązek. Do tego bowiem obligują Cię przepisu prawa drogowego.
  6. Wyjeżdżając z parkowania - o ile to możliwe - staraj się trafić na właściwy dla danego kierunku pas ruchu. Częstym błędem jest zajmowanie pasa ruchu "pod prąd".

Pamiętaj, że:

  • Przysługuje Ci jedna poprawka do parkowania

  • Do każdego parkowania przysługuje ci jedna korekta

  • Dopóki nie zakończysz parkowania – służy ci korekta. Kiedy parkowanie jest zakończone? Czytaj dalej.

  • Niezaliczenie parkowania nie wyklucza możliwości dalszej jazdy, pomimo tego, że wynik egzaminu i tak jest już przesądzony. Nie dotyczy to sytuacji w której doszło do przerwania egzaminu wskutek stworzenia zagrożenia.

 

Image: