Czy na zakręcie można wyprzedzać?

Wyprzedzanie, w tym wyprzedzanie na zakrętach to tamat poruszany już na etapie wykładów w nauce jazdy i testów na prawo jazdy. Kiedy można wyprzedzić na zakręcie?

Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Manerw jest możliwy do jeśli spełnisz wszystkie wymienione w prawie drogowym warunki:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;

3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Kiedy nie można wyprzedzać na zakręcie?

Przepisy zabraniają wyprzedzania pojazdu silnikowego 

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

Oznacza to, że na każdym innym zakręcie, ktory nie jest oznakowany znakami ostrzegawczymi możesz wyprzedzić, jednak pod warunkiem spełnienia warunków ogólnych dla wykonania tego manewru.

Oprócz tego, możesz wyprzedzić na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi na jezdni:

1) jednokierunkowej;

2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

Wyprzedzanie: kiedy egzaminator przerwie egzamin?

Egzamiantor przerwie egzamin w przypadku:

 • Nieupewnienia się o możliwości wyprzedzania
 • Naruszenia zakazu wyprzedzania:
  • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  • na skrzyżowaniach,
  • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • Niezastosowania się do znaku „zakaz wyprzedzania”
 • Wyprzedzania z niewłaściwej strony

Testy na prawo jazdy: wszystkie pytania

Image: