Aktualności z WORD Radom

Czy na zakręcie można wyprzedzać?

Wyprzedzanie, w tym wyprzedzanie na zakrętach to tamat poruszany już na etapie wykładów w nauce jazdy i testów na prawo jazdy. Kiedy można wyprzedzić na zakręcie?

Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Manerw jest możliwy do jeśli spełnisz wszystkie wymienione w prawie drogowym warunki:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

Nowe pytania w testach na prawo jazdy coraz bliżej?

Ministerstwo infrastruktury jeszcze w tamtym roku zapowiadało dodanie do testów na prawo jazdy nowych pytań. Na przeszkodzie stanęło prawo drogowe, które musiało zostać zmienione. Teraz ma się to zmienić.

Przedstawiciel resortu infrastruktury jeszcze w tamtym roku przyznał:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Rządowe prace nad zmianą kodeksu drogowego przewidującego wprowadzenie korytarzy życia przyśpieszyły. 

Egzaminator będzie musiał Cię oblać. Dziś ma jedynie taką możliwość

Testy na prawo jazdy bez zmian. Czekają nas jednak kolejne zmiany w egzaminach praktycznych na prawo jazdy. Pierwsze z nich wchodzą w życie już od 1 stycznia 2019, ale znamy już propozycje kolejnych, które zaczną obowiązywać już wkrótce.

Błędy w testach na prawo jazdy. Oszronienie jezdni czy śliska jezdnia?

Częste błędy w testach na prawo jazdy dotyczą znaków drogowych. Egzaminacyjny błąd z tego podstawowego zagadnienia w najlepszym przypadku może kosztować jego oblaniem. Za kierownicą może już być tylko gorzej

Pytania dotyczące zaprezentowanych niżej znaków często trafiają do zestawienia najtrudniejszych pytań w testach na prawo jazdy.

Zmiana WORD

Ukończenie kursu nauki jazdy daje Ci możliwość zdawania egzaminu w dowolnym ośrodku ruchu drogowego w kraju. Jak zmienić WORD?Trzeba wystosować odpowieni wniosek do WORD-u z którego dokumenty chcesz zabrać.

Testy na prawo jazdy możesz zdawać w jednym, a egzamin praktyczny w innym ośrodku ruchu drogowego. Zmiana WORD podyktowana bywa względami osobnistymi - na przykład zmiana szkoły czy adresu zamieszkania - albo... "podobno w innym WORD zdać jest łatwiej". Cóż, wszędzie dobrze gdzie nas nie ma.

WORD Radom - zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy

Termin egzaminu na prawo jazdy w WORD możesz bez żadnych konsekwencji zmienić, aby tak się stało trzeba spełnić dwa warunki:

Zmiana terminu egzaminu w WORD Radom wymaga formy pisemnej. Odpowiednie pismo musisz złożyć do WORD (jego wzór dostaniesz w BOK WORD Radom)

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz zmienić najpóźniej dwa dni przed jego wyznaczeniem. Ta sama zasada dotyczy zupełnego odwołania egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli spełnisz oba te warunki wówczas...

WORD Radom adresy i egzaminy

Najważniejsze adresy oraz kategorie egzaminów na prawo jazdy. WORD Radom przeprowadza egzaminy na prawo jazdy w 3 punktach egzaminacyjnch.

Sprawdź za darmo czy zdasz teorię - testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

Oto najwazniejsze adresy WORD Radom:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Sucha 13

e-mail (sekretariat): egzamin@word.radom.pl

egzaminy teoretyczne - wszystkie kategorie
egzaminy praktyczne - kategorie: AM, B, B1